Privacy Protocol

CARGOBOSS / van daalen transport verwerkt privacygevoelige persoonsgegevens van haar klanten. CARGOBOSS / van daalen transport gaat hier uiteraard zorgvuldig mee om en hecht de hoogste waarde aan een optimale beveiliging van de persoonsgegevens van haar klanten.

Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt CARGOBOSS / van daalen transport zich aan de gestelde eisen uit de Algemene verordening Gegevensbescherming. CARGOBOSS / van daalen transport is verantwoordelijk voor de veiligheid van de door u verstrekte persoonsgegevens. In dit privacy protocol stellen wij welke persoonsgegevens verwerkt worden en met welk doel dit gedaan wordt.

Contactgegevens CARGOBOSS / van daalen transport:
https://www.bosdaalen.nl
Transportweg 25-27
kwaliteit@bosdaalen.nl
+31 (0)174 525 130

Persoonsgegevens die wij verwerken

CARGOBOSS / van daalen transport verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Door het verstrekken van uw gegevens geeft u automatische toestemming voor verwerking hiervan. CARGOBOSS / van daalen transport verwerkt de volgende persoonsgegevens: NAW gegevens, financiële gegevens, gegevens benodigd voor het uitvoeren van opdrachten of verlenen van diensten, gegevens voor het onderhouden van contacten met leveranciers en gegevens voor het doen van betalingen en innen van vorderingen.

Met welk doel verwerkt CARGOBOSS / van daalen transport persoonsgegevens

CARGOBOSS / van daalen transport verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Omdat CARGOBOSS / van daalen transport hiertoe wettelijk verplicht is, zoals bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

CARGOBOSS / van daalen transport verwerkt alleen gegevens die wettelijk zijn toegestaan of waarvoor toestemming is gegeven.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CARGOBOSS / van daalen transport bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 7 jaar bewaard na laatste opdracht, of nadat de overeenkomst met u is ontbonden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

CARGOBOSS / van daalen transport verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

CARGOBOSS / van daalen transport gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische (Google Analytics) cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Cookies zijn bestanden, opgeslagen op uw computer, om bijvoorbeeld gebruikers te onderscheiden. Deze cookies kunnen op elk moment via de browser instellingen van de computer verwijderd worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (eventuele wettelijke verplichtingen van CARGOBOSS / van daalen transport hebben hierin voorrang). U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering aanvragen per post of door middel van een e-mail naar ons via de contact informatie. Uw opgegeven referenties dienen hierbij overeen te komen met de gegevens die bij CARGOBOSS / van daalen transport zijn bewaard, om zo zeker te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. CARGOBOSS / van daalen transport zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CARGOBOSS / van daalen transport neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Links naar andere websites

Voor het gemak van de gebruiker zijn op onze website links naar andere websites toegevoegd. CARGOBOSS / van daalen transport is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de inhoud van die externe websites en deze privacyverklaring is in geen geval van toepassing op deze websites. We raden u aan de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.

Slotverklaring

Wijziging van dit AVG Privacy Statement

CARGOBOSS / van daalen transport behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement bijvoorbeeld om deze te verbeteren of aan te passen aan de nieuwe ontwikkelingen. Het is daarom aan te raden om deze privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Nadere informatie

U kunt ons – bij voorkeur per e-mail – benaderen voor nadere informatie over de opslag van uw gegevens. Voor informatie over de wettelijke eisen betreffende de privacybescherming of een klacht over de inhoud van de AVG Privacy Statement van CARGOBOSS / van daalen transport kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.